//////

Z ZAWROTNĄ SZYBKOŚCIĄ

Kilkadziesiąt lat temu moda również zmieniała się z zawrotną szyb­kością. Z sezonu na sezon przeskakiwała z  linii „osy’’ do „worka** z długości mini do maxi, fascynowała na przemian cybernetyką i sta– roświecczyzną. Miotanie się było próbą -wyjścia z – impasu, w jaki popadło wielkie paryskie krawiectwo.Aby lepiej zrozumieć modę jako zjawisko, warto chociaż w telegra­ficznym skrócie uświadomić – sobie mechanizmy, towarzyszące jej po wstaniu.

Leave a Reply